Ūkininkai, individualią veiklą vykdę bei patalpas gyventojams nuomoję asmenys turi pateikti deklaracijas Spausdinti
Ketvirtadienis, 26 Kovas 2015 23:12

Primename, kad iki gegužės 4-osios pajamas deklaruoti turėtų neužmiršti gyventojai, 2014 metais vykdę žemės ūkio veiklą, individualią veiklą bei pernai nuomoję patalpas gyventojams. Žemės ūkio veiklą 2014 metais vykdę gyventojai metinę gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) deklaraciją privalo pateikti tuo atveju, jei jie yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai arba jei nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, tačiau jų pajamos iš žemės ūkio veiklos per praėjusius metus viršijo 10000 litų.
Individualią veiklą pagal verslo liudijimus arba pagal individualios veiklos vykdymo pažymą vykdę gyventojai GPM deklaraciją turi pateikti visi, nepriklausomai nuo to, ar iš vykdytos veiklos gavo pajamų ar ne.
Dar viena gyventojų grupė, privalanti deklaruoti pajamas ir nuo gautų pajamų sumokėti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį - gyventojai, praėjusiais metais nuomoję gyventojams patalpas ir neįsigiję verslo liudijimo „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma“. Tuo atveju, jei gyventojas teikia patalpų nuomos paslaugą juridiniam asmeniui, gyventojo iš juridinio asmens gautos nekilnojamojo turto nuomos pajamos yra priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti 15 proc. pajamų mokestį privalo pajamas išmokanti įmonė. Todėl, jei gyventojas per kalendorinius metus negavo kitų privalomų deklaruoti pajamų, tai iš įmonės gautų patalpų nuomos pajamų deklaruoti neprivalo.
„Raginame šiuos ir visus kitus gyventojus, kuriems yra prievolė deklaruoti praeitų metų pajamas, tai padaryti nelaukiant paskutinės – gegužės 4-tosios dienos, nes kitu atveju, vėluojantiems vykdyti ar nevykdantiems savo mokestinių prievolių, Mokesčių inspekcija bus priversta taikyti administracinę atsakomybę“, - sako Marijampolės AVMI viršininkė Daiva Baniulienė.
Visą informaciją deklaravimo klausimais galima gauti apsilankius VMI interneto svetainėje www.vmi.lt arba paskambinus Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882. Konsultacijos telefonu yra įrašomos ir lygiavertės rašytinėms.

www.marijampolieciai.lt