Lietuvos maudyklų ir rekreacijai skirtų zonų vanduo švarus Spausdinti
Pirmadienis, 22 Birželis 2015 07:49
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad birželio mėnesio pirmoje pusėje 2 maudyklose iš tirtų maudyklų vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų (gauti rezultatai apie 111 maudyklų iš 112 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens kokybę).

Vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų Radviliškio rajone esančiame Eibariškių tvenkinyje. Čia birželio 9 d. buvo nustatytas 2,4 karto didesnis, negu leidžiama higienos normoje, žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens, o birželio 12 d. – 1,5 karto didesnis. Utenos rajone esančiame Tauragno ežere birželio 10 d. nustatytas 3,2 karto didesnis žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens ir 1,3 karto didesnis žarninių lazdelių kolonijų skaičius 100 ml vandens. Pakartotinai atlikus tyrimus birželio 16 d. Eibariškio tvenkinyje ir birželio 17 d. Tauragno ežere esančiose maudyklose, nustatyta, kad vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Rezultatai gauti ir apie 100 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę. Visose jose vandens kokybė atitiko higienos normos reikalavimus.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ įtvirtintomis maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija visuomenei paplūdimyje būtų skelbiama aktyviai ir operatyviai.

Visuomenė turi būti supažindinama su informacija apie vandens kokybę per žiniasklaidą, savivaldybių interneto svetainėse, taip pat stenduose prie paplūdimių turi būti skelbiami naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės skiltyje „Aplinkos sveikata – Maudyklos – Maudyklų vandens kokybė 2015 m.“

(http://smlpc.lt/lt/aplinkos_sveikata/maudyklos/maudyklu_vandens_kokybe_2015_m.html). Ji atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių ir laboratorijų.

Parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Gražvydė Norkienė
www.marijampolieciai.lt