Didžiausios jaunimo organizacijos stovykloje: nuo krepšinio iki tarptautinės politikos (Video) Spausdinti
Antradienis, 30 Liepa 2013 17:36

Liepos mėnesį, Pakruojo dvare vyko didžiausias Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) metų renginys – Vasaros akademija 2013. Į tradicija tapusį renginį susirinkęs kairysis jaunimas keturias dienas kartu su politikos lyderiais, žinomais visuomenės veikėjais gilinosi į šalies ir užsienio politikos problemas.Renginį atidarė Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas Ramūnas Burokas „Esame vienintelė jaunimo organizacija Lietuvoje turinti patvirtintą politinę programą, kurioje labai aiškiai išdėstėme organizacijos politinius tikslus.

 
Vasaros akademija yra galimybė iš esmės peržiūrėti tai, kas politinės programos rėmuose buvo pasiekta paskutiniu laikotarpiu bei nubrėžti mūsų veiklos prioritetus ir gaires ateinantiems metams. Būdami didžiausia jaunimo organizacija, keliame sau ambicingus tikslus, siekdami aplinkinių gerovės”, – kalbėjo LSDJS pirmininkas R. Burokas.


Jis pabrėžė, jog jaunųjų socialdemokratų siūlytos priemonės dėl jaunimo nedarbo mažinimo buvo įvertintos ir įtrauktos į Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės dėl užimtumo didinimo 2012-2020 m. programos įgyvendinimo 2014-2016 m. veiksmų planą.


LSDJS Vasaros akademija yra skirta aktyviausių organizacijos narių mokymams, neformaliam bendravimui su Lietuvos politikos lyderiais, žinomais visuomenės veikėjais bei diskusijoms apie politiką ir kitomis aktualiomis jaunimui temomis.


„Organizacijoje esame sutelkę didelį būrį jaunimo, kuris turi teisinį, žurnalistinį, sociologinį, technologinį išsilavinimą, čia telkiasi įvairios asmenybės, kurios nori daryti pokyčius Lietuvos gyvenime, tikiu, kad veikdami principingai ir išvien, galime formuluoti aiškius institucinius sprendimus ir pasiūlymus“, - sakė diskusijų dalyviams R. Burokas.


Ramūnas Burokas yra buvęs Marijampolės skyriaus jaunųjų socialdemokratų pirmininkas, šiuo metu dirba seimo kanceliarijoje, yra Marijampolės mero visuomeninis patarėjas, du metus Marijampolėje ir visoje Lietuvoje organizavo socialinę akciją "Būk pirmūnas", inicijavo ir įgyvendino projektus "Pasilik Lietuvoje", "Jaunimo užimtumo skatinimo priemonės Marijampolės savivaldybėje", toliau aktyviai veikia dėl Sūduvos krašto gerovės.

Renginyje dalyvavo Europos parlamento nariai Vilija Blinkevičiūtė, Zigmantas Balčytis, Justas Vincas Paleckis, LR vyriausybės vadovas Algirdas Butkevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijų direktorė Roma Žakaitienė, Jonavos raj. savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius ir LR Seimo narė Milda Petrauskienė, Švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus, LR Seimo pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas, žurnalistas Eduardas Eigirdas, LR Seimo narė Birutė Vėsaitė,  socialogas Romas Lazutka LR Seimo narys Juras Požela, žurnalistas Tomas Dapkus, visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimo centro „Vilmorus“ direktorius Vladas Gaidys,  aktualijų apžvalgininkė Jolanta Bielskienė.