2012 m. rugpjūčio 27 d. Marijampolės savivaldybės tarybos posėdis Spausdinti
Sekmadienis, 19 Rugpjūtis 2012 19:43

Marijampolės savivaldybės tarybos  7-ojo šaukimo 19 - ojo posėdžio darbotvarkės projektas. 

Posėdis vyks 2012-08-27
Posėdžio pradžia  13.00 val.

 

Eil. Nr., Projekto
Nr.,  Pavadinimas,  Pranešėjas
 
1.  
 TR-272
 Dėl Marijampolės miesto pėščiųjų ir dviračių takų specialiojo plano patvirtinimo
 Arūnas Lukoševičius
 
2.  
 TR-273
 Dėl Marijampolės miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo
 Arūnas Lukoševičius
 
3.  
 TR-270
 Dėl teritorijos prie Kosmonautų gatvės detaliojo plano patvirtinimo
 Arūnas Lukoševičius
 
4.  
 TR-271
 Dėl žemės sklypų Vilkaviškio, J.Ambrazevičiaus-Brazaičio, Mokolų, Uosupio gatvių kvartale suformavimo detaliojo plano patvirtinimo
 Arūnas Lukoševičius
 
5.  
 TR-267
 Dėl žemės sklypų Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Mokolų kaime suformavimo detaliojo plano patvirtinimo
 Arūnas Lukoševičius
 
6.  
 TR-266
 Dėl žemės sklypo Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Mokolų kaime suformavimo detaliojo plano patvirtinimo
 Arūnas Lukoševičius
 
7.  
 TR-264
 Dėl trijų žemės sklypų Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Netičkampio kaime suformavimo detaliojo plano patvirtinimo
 Arūnas Lukoševičius
 
8.  
 TR-263
 Dėl žemės sklypo Marijampolės sav., Igliaukos sen., Šventragio k., Igliškio skg. 1 detaliojo plano patvirtinimo
 Arūnas Lukoševičius
 
9.  
 TR-268
 Dėl žemės sklypų Marijampolėje, Varpo g. 31, suformavimo detaliojo plano patvirtinimo
 Arūnas Lukoševičius
 
10.  
 TR-269
 Dėl dviejų žemės sklypų Marijampolėje, Vytenio g. 23, suformavimo detaliojo plano patvirtinimo
 Arūnas Lukoševičius
 
11.  
 TR-274
 Dėl žemės sklypų Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Narto kaime suformavimo detaliojo plano patvirtinimo
 Arūnas Lukoševičius
 
12.  
 TR-265
 Dėl žemės sklypo Marijampolės savivaldybės Sasnavos miestelyje detaliojo plano patvirtinimo
 Arūnas Lukoševičius
 
13.  
 TR-279
 Dėl konteinerių aikštelių komunalinėms atliekoms ir antrinėms žaliavoms rinkti išdėstymo schemos (specialiojo plano) koregavimo
 Arūnas Lukoševičius
 
14.  
 TR-277
 Dėl Išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvarkos patvirtinimo
 Violeta Švetkauskienė
 
15.  
 TR-276
 Dėl Administracinės komisijos prie Marijampolės savivaldybės tarybos nuostatų patvirtinimo
 Violeta Švetkauskienė
 
16.  
 TR-251
 Dėl valstybės turto nurašymo
 Daiva Ivanauskienė
 
17.  
 TR-256
 Dėl valstybės turto, naudoto Marijampolės savivaldybės  Lygumų pagrindinės mokyklos, nurašymo
 Daiva Ivanauskienė
 
18.  
 TR-257
 Dėl valstybės turto, naudoto Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos, nurašymo
 Daiva Ivanauskienė
 
19.  
 TR-258
 Dėl valstybės turto, naudoto Marijampolės socialinės pagalbos centro, nurašymo
 Daiva Ivanauskienė
 
20.  
 
 Informacija apie Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisijos 2011m.- 2012 m. veiklą
 Algis Žvaliauskas
 
21.  
 TR-248
 Dėl ilgalaikio materialiojo turto, esančio Marijampolėje, R.Juknevičiaus g.32,  nurašymo
 Gražina Rainienė
 
22.  
 TR-254
 Dėl 2011 metų nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų
 Gražina Rainienė
 
23.  
 TR-252
 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už prekybą viešosiose vietose
 Gražina Rainienė
 
24.  
 TR-259
 Dėl leidimo  privatizuoti butą pagal teismo sprendimą
 Gražina Rainienė
 
25.  
 TR-260
 Dėl socialinio būsto pirkimo
 Gražina Rainienė
 
26.  
 TR-253
 Dėl Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo
 Gražina Rainienė
 
27.  
 
 Informacija apie bendrabučių būklę, problemas ir siūlymus situacijai gerinti
 Gražina Rainienė
 
28.  
 
 Informacija apie švietimo įstaigų pasiruošimą 2012-2013 mokslo metams
 Anelė Melnykienė
 
29.  
 TR-255
 Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2012-2013 mokslo metams, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-462 1 punktu, pakeitimo
 Anelė Melnykienė
 
30.  
 TR-278
 Dėl viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir etatų normatyvų patvirtinimo
 Daiva Pankauskiene
 
31.  
 TR-280
 Dėl pritarimo teikti naujo profilio paslaugas
 Daiva Pankauskienė
 
32.  
 TR-281
 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-994 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
 Daiva Pankauskienė
 
33.  
 TR-261
 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų keitimo
 Gedeminas Kuncaitis
 
34.  
 TR-262
 Dėl projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ įgyvendinimo
 Darius Cinaitis
 
35.  
 
 Informacija apie Marijampolės savivaldybės planuojamas investicijas 2014-2020 m. pagal  Nacionalinės pažangos programos prioritetą „Regioninė plėtra“
 Darius Cinaitis
 
36.  
 TR-275
 Dėl kasmetinių atostogų Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojui Gintautui Stankevičiui suteikimo
 Vidmantas Brazys