Susitikimas dėl daugiabučių namų atnaujinimo sulaukė susidomėjimo, tačiau sukėlė daug diskusijų ir paliko daug neatsakytų klausimų Spausdinti
Pirmadienis, 02 Liepa 2012 22:33

Marijampolės savivaldybės vadovų iniciatyva birželio 26 d. savivaldybės salėje vyko daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkų, gyventojų susitikimas šiandien labai aktualiais būsto atnaujinimo (modernizavimo) klausimais. Susipažinti  su galimybėmis atnaujinti savo daugiabučius gyvenamuosius namus pasinaudojant valstybės teikiama parama susirinko apie šimtas suinteresuotų marijampoliečių, kurie aktyviai domėjosi  ne tik finansinėmis galimybėmis, bet ir jau sėkmingai šalyje įgyvendintais  namų modernizavimo projektais, programos įgyvendinimo subtilybėmis bei iškėlė aktualias problemas, pateikė klausimus.

Susitikime dalyvavo savivaldybės meras Vidmantas Brazys, pavaduotojas Sigitas Valančius, Administracijos direktorius Metas Ražinskas, Tarybos nariai Alvydas Kirkliauskas, Valdas Pileckas, Petras Pavilonis, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros specialistė Rasa Bazarauskienė, Marijampolės šiluma, UAB Litesko filialo vadovas Juozas Bartaškevičius, specialistas Remigijus Utmanas, UAB „Marijampolės butų ūkis“ direktorius Rimantas Krikštolaitis, ekonomistė Laimutė Bindokienė, vadybininkės, UAB „ Sūduvos vandenys“ vyriausiasis inžinierius Vytautas Bieliauskas, Savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo, turto valdymo, komunalinio ūkio specialistai.

Savivaldybės meras Vidmantas Brazys supažindino su šilumos ūkio padėtimi Marijampolės savivaldybėje ir aktualizavo daugiabučių namų atnaujinimo būtinumą.  Kaip teigė meras, siekdami geresnės gyvenimo kokybės, racionalaus energijos išteklių naudojimo ir biudžeto išteklių mažinimo šildymo išlaidoms kompensuoti, kiekvienas gyventojas turi pasijusti tikru savo busto šeimininku ir  galvoti kaip atnaujinti senus, šilumą švaistančius savo namus, o savivaldybė pagal savo galimybes padėjo ir padės  savininkams įgyvendinti šiuos projektus.

   Renovacijos programą pristačiusi Būsto ir urbanistinės agentūros specialistė Rasa Bazarauskienė pateikė informaciją apie tai, koks numatytas renovacijos finansavimas, kaip pasirengti busto atnaujinimo projektus, kontroliuoti renovacijos eigą, medžiagų kokybę, kas turėtų būti atsakingas už vykdomus darbus, kokią naudą duos gyventojams renovuotas namas, pateikė sėkmingus daugiabučių renovavimo pavyzdžius ir paskatino atnaujinti savo daugiabučius gyvenamuosius namus.

Pristatydama valstybės teikiama parama agentūros specialistė akcentavo šiuos aspektus:

Suteikiant lengvatinį kreditą atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti su Vyriausybės nustatyto dydžio, tačiau ne didesnėmis kaip 3 procentų fiksuotomis metinėmis palūkanomis;
Iki 2013 m. gruodžio 31 d. butų ir kitų patalpų savininkams kompensuojant 100 procentų išlaidų atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti;
Iki 2013 m. gruodžio 31 d. butų ir kitų patalpų savininkams kompensuojant 100 procentų faktinių, tačiau neviršijančių 0,35 Lt/kv. m per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų;
Apmokant atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo išlaidas ir kredito draudimo įmokas bei kompensuojant lengvatinį kreditą ir palūkanas nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims. Valstybė sukūrė patrauklią socialinės paramos sistemą, pagal kurią nepasiturinčioms šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims bus padengtos visos projekto įgyvendinimo išlaidos.
Šiuo metu valstybė skirs 15 proc. atnaujinimo projekto vertės siekiančią finansinę paramą, jei bus pasiektas 20 proc. energinis sutaupymas Jei sutaupymai bus ne mažiau kaip 40 proc., tuomet kompensuojama 30 proc. atliktų rangos darbų.
Specialistė paaiškino, kad valstybės parama daugiabučiams atnaujinti bus teikiama ne tik šiuose namuose esančių butų, bet ir kitų patalpų savininkams. Šiuo metu sudaroma galimybė gauti valstybės paramą ir tuo atveju, kai butų ir kitų patalpų savininkai nori įgyvendinti mažesnės apimties būtinas priemones daugiabučiui atnaujinti, pasiekti mažesnės klasės (D) namo energinį naudingumą, patį modernizavimo projektą įgyvendinti ne iš karto, o etapais. Buvo išvardintos energinį efektyvumą didinančios priemonės, pasiruošimo modernizavimui darbai ir jų etapai. Buvo pateikti šalies vidurkio statistiniai rodikliai, pagal kuriuos matyti, kad 1 butui vidutinė investicija sudaro apie 20 tūkst. Lt, o vidutinės 1 kv. m šildomo ploto renovavimo išlaidos sudaro apie 370 Lt. Vidutinė į vieną namą investuojama suma - 1 mln. Lt. Buvo akcentuota, kad rengti daugiabučių namų atnaujinimo investicinius projektus gali asmenys, turintys tam teisę (sertifikatą).

Susirinkime dalyvavęs Kauno g. 39 namo pirmininkas pateikė pastabą, kad investiciniuose projektuose nurodoma beveik dvigubai didesnė suma, nei yra iš tikrųjų, todėl tai gąsdina namus renovuoti pasiryžusius asmenis. Kauno g. 48 namo pirmininkas samprotavo apie alternatyvų šildymo būdą naudojant saulės baterijas, tačiau apgailestavo, kad neturi nuosavos boilerinės. DNSB „Gulbė“, „Tarpučiai“ pirmininkai kėlė nepasitenkinimą „Litesko“ kainomis bei kitų paslaugų kokybe, neatnaujintomis šiluminėmis trasomis. Apie esamą padėtį informavo ir į susirinkusiųjų klausimus apie daugiabučių namų šildymo kainas ir kitas problemas atsakėo UAB Litesko filialo vadovas Juozas Bartaškevičius. Jis taip pat akcentavo, kad iki liepos 1 d. šilumos ūkio prižiūrėtoją privalo pasirinkti tik didieji Lietuvos miestai, kuriuose gyvena virš 50 tūkst. gyventojų.

Patirtimi apie  namų renovavimą pasidalino DNSB „Medikas“ pirmininkas G. Plioplys, DNSB „V. Kudirkos 1“ pirmininkas G. Kavaliauskas, P. Vaičaičio g. 3 bendrasavininkų atstovė Laimutė Jakimavičienė. Beveik visuose namuose šiluminės energijos sutaupymai siekia apie 50 proc., tuose namuose gyventojai patenkinti renovacijos nauda.

Administracijos direktorius Metas Ražinskas padėkojo susirinkusiems ir pakvietė susitvarkyti savo žemės sklypų dokumentus, rūpinantis savo turtu ir pradėti rengti projektus dėl namų atnaujinimo.

Būsto agentūros bei kiti susitikime dalyvavę specialistai taip pat atsakė į susirinkusiųjų klausimus apie banko paskolas renovuojant namus, apie laikinai butuose negyvenančių asmenų balsavimą priimant sprendimus dėl namo atnaujinimo, projektų rengimą ir kt.

Nors bendrijų pirmininkai,  gyventojų susitikime gavo daug vertingos informacijos apie savo būstų renovaciją, tačiau norintiems ar planuojantiems pradėti šiuos darbus dar liko labai daug neaiškumų. Nutarta, skatinti daugiabučių namų savininkus renovuoti savo daugiabučius gyvenamuosius namus ir pagal gyventojų pageidavimą ir toliau rengti susitikimus su daugiabučių namų savininkų bendrijų atstovais bei kreiptis į Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrą su prašymu skirti agentūros darbuotoją, kuris atvyktų į savivaldybę ir konsultuotų gyventojus daugiabučių namų atnaujinimo klausimais.

Aktualią informaciją  apie daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo programą ir galimybes pasinaudoti teikiama parama galite rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.marijampole.lt skiltyje Daugiabučių namų modernizavimas arba kreiptis Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Birutę Domarkienę, tel.             (8 343) 90 057      , 8 697 08 257, el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Planuojamų Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros specialistų konsultavimo daugiabučių namų atnaujinimo klausimais grafiką bei informaciją apie kitus susitikimus su daugiabučių namų savininkų bendrijų atstovais datas skelbsime spaudoje ir interneto svetainėse.

Nebūkime abejingi savo turtui ir pasirūpinkime savo būstų renovacija - atnaujinkime senus, šilumos energiją švaistančius namus.


Danguolė Micutienė
Viešųjų ryšių tarnybos vyriausioji specialistė