UAB „SAERIMNER" TURĖS NUTRAUKTI ŪKINĘ VEIKLĄ JUSEVIČIŲ KAIME ESANČIAME KIAULININKYSTĖS KOMPLEKSE Spausdinti
Ketvirtadienis, 17 Sausis 2013 21:24

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šiandien paskelbta nutartimi netenkino UAB „Saerimner" kasacinio skundo ir nustatė, kad UAB „Saerimner" ūkinę veiklą kiaulininkystės komplekse, esančiame Kalvarijos savivaldybėje, Jusevičių kaime, privalo nutraukti per tris mėnesius nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, t.y. sausio 16 d. Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.


Nagrinėjamoje byloje į teismą kreipėsi fizinių asmenų grupė, Kvietkinės ir Santakos kaimų bendruomenės, prašydami, kad teismas įpareigotų UAB „Saerimner" nutraukti jų teises pažeidžiančius veiksmus bei panaikintų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. Pirmosios instancijos teismas šį ieškinį tenkino, įpareigodamas UAB „Saerimner" ūkinę veiklą nutraukti per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, apeliacinės instancijos teismas tokį sprendimą paliko nepakeistą.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas trečiadienį priimtoje nutartyje pabrėžė teisės į sveiką ir švarią aplinką svarbą, nurodydamas, kad tai yra konstitucinė teisė, įtvirtinta Konstitucijoje bei tarptautiniuose teisės aktuose, bei būtinybę ginti šią teisę.


Aukščiausiasis Teismas pripažino, kad UAB „Saerimner", nesilaikiusi teisės aktuose nustatytos tvarkos atlikti poveikio aplinkai vertinimą, neįvykdė visų sąlygų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti, todėl šis leidimas negalėjo būti išduotas.

Teismas, įvertinęs UAB „Saerimner" padarytus pažeidimus, nurodė, kad jie tiesiogiai veikia vykdomą veiklą, jos pobūdį ir rezultatą, todėl tik visiškas ūkinės veiklos nutraukimas laikytinas pakankama tokių pažeidimų pašalinimo priemone. Toks veiklos uždraudimas nelaikytinas absoliučiu ar neterminuotu - UAB „Saerimner" tinkamai įvykdžius visų teisės aktų reikalavimus bei teisėtai gavus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, UAB „Saerimner" galės užsiimti ūkine veikla.