Marijampolės darbo rinkos apžvalga Spausdinti
Pirmadienis, 23 Kovas 2009 18:35

Darbo jėgos pasiūla

Per 2009 m. vasario mėn. įregistruoti 726 ieškantys darbo asmenys, iš jų 700 bedarbių.

. Bedarbių tarpe 289 (41,3%) moterys, 154 (22,0%) – jaunimo iki 25 m., 142 (20,3%) - vyresni nei 50 m. bedarbiai.

Nuo 2009 metų pradžios Marijampolės savivaldybėje užsiregistravo 1541 ieškantis darbo asmuo – tai 799 asmenimis daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį.

 


34,1% vasario mėn. įsiregistravusių bedarbių neturėjo kvalifikacijos - tai 4,5 proc. punkto daugiau nei per praėjusį mėnesį.

 2983 ieškantys darbo asmenys - biržos klientai


2009 03 01 įregistruoti 2983 ieškantys darbo asmenys, iš jų 2660 bedarbių, tame tarpe 1111 (41,8%) – moterų.

Marijampolės savivaldybėje nedarbo rodiklis padidėjo

2009 03 01 Marijampolės savivaldybėje įregistruoti ieškantys darbo asmenys sudarė 6,7% Marijampolės savivaldybės darbingo amžiaus gyventojų. Ieškančių darbo asmenų procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų, palyginti su 2009 m. vasario 1 d. padidėjo 1,0 proc. punkto, lyginant su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu - padidėjo 3,5 proc. punkto.

Padėta įsidarbinti nuolatiniam darbui 84 asmenims

Per 2009 m. vasario mėn. nuolatiniam darbui įdarbinti 84 ieškantys darbo asmenys, tai yra 11,6% per mėnesį įregistruotųjų. Tarp įdarbintųjų 57,1% sudarė moterys, jauni, iki 25 metų amžiaus bedarbiai, - 23,8%, vyresni kaip 50 metų bedarbiai – 9,5%.

Daugiausia darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės dalyvių

Vasario mėnesį į aktyvios darbo rinkos politikos priemones buvo nusiųsti 5 asmenys. Daugiausia iš jų, 3, dalyvavo darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje.

Nuo metų pradžios 7 asmenims buvo pasiūlytas laikinas užimtumas dalyvaujant profesinio mokymo, remiamojo įdarbinimo ir kitose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse.

Vasario mėnesio pabaigoje kas dvidešimt aštuntas registruotas asmuo darbo biržos siuntimu dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Laikinai užimti asmenys sudarė 0,2% Marijampolės savivaldybės darbingo amžiaus gyventojų.

Darbo jėgos paklausa

Per 2009 m. vasario mėn. Marijampolės savivaldybėje įregistruotos 103 laisvos darbo vietos, iš jų 91 nauja. Darbo pasiūlymų skaičius, palyginti su 2009 m. sausio mėn., padidėjo per 27,2%. Palyginti su 2008 m. vasario mėn., darbo jėgos paklausa mažesnė per 66,1%. Laisvų darbo vietų skaičius terminuotam darbui - 18.

 

Marijampoliečiai.lt