• default color
  • green color
  • red color

Marijampolieciai

Saturday
May 30th
Reklaminis skydelis
Pradžia Naujienos Aktualijos
Aktualijos
Nustatyta 2011-2012 metų šildymo sezono pradžia Marijampolėje PDF Spausdinti Email
Penktadienis, 14 Spalis 2011 11:42
2011 m. spalio 12 d. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-1558 nustatyta  2011-2012 metų šildymo sezono pradžia - 2011 m. spalio 13 diena. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
Skaityti daugiau...
 
Parengti Marijampolės miesto teritorijos ir savivaldybės teritorijos bendrųjų planų koregavimo sprendiniai PDF Spausdinti Email
Trečiadienis, 12 Spalis 2011 09:36

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, Marijampolės savivaldybės administracija informuoja apie parengtą Marijampolės miesto teritorijos ir savivaldybės teritorijos bendrųjų planų korektūrą.

Skaityti daugiau...
 
Dėl socialinių paslaugų poreikio marijampoliečiams anketos PDF Spausdinti Email
Pirmadienis, 10 Spalis 2011 09:26

Marijampolės savivaldybės administracija vydo Socialinių paslaugų poreikio apklausą, kurios tikslas - išsiaiškinti socialinių paslaugų poreikį bei nustatyti socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros kryptis Marijampolės savivaldybėje. Norėdami sužinoti jūsų nuomonę apie svarbiausias socialines problemas jūsų gyvenamoje  vietovėje ir pasiūlymus, kaip jas išspręsti, organizuojame gyventojų apklausą.

Skaityti daugiau...
 
KINOMANAI kviečia vogti jų idėjas!!! PDF Spausdinti Email
Trečiadienis, 05 Spalis 2011 12:20

ĮŽANGA, KOKIA JI IR TURI BŪTI
Kinomanai.lt - na tie, kurie daro filmus patys - vėl kviečia į savo tradicinį festivalį!
Iki 2011 lapkričio 20 dienos sukurkite filmą (ar atsiųskite jau sukurtą) festivaliui-konkursui "Kinomanai 2012". 5-15 min. trukmės. Vaidybinį. Įdomų. Geriausi filmai bus įvertinti bent 10-ties kino profesionalų ir parodyti prieš Kalėdas bei apdovanoti. Stop!

Skaityti daugiau...
 
Daugiabučio gyventojai - bendrosios nuosavybės objektu įkaitai? PDF Spausdinti Email
Penktadienis, 30 Rugsėjis 2011 10:19

„Fokusai"
Įdomu, ką pasakytumėte sužinoję, kad štai viename individualiame name statybininkai suremontavo balkoną, o sąskaitą už atliktus dar­bus apmokėti nusiuntė suremontuoto namo savininko kaimynui arba net keliems? Negali būti? Kažkokia ne­sąmonė? Visiškas absurdas? Iš tiesų individualių namų savininkai jiems priklausančių namų fasadus, balko­nus ir visa kita paprastai remontuoti ryžtasi tuomet, kai tokiems darbams užsidirba, susitaupo ar pagaliau pasiskolina pinigų. Kad kas nors būtų sumanęs reikalauti, jog visa tai nei iš šio, nei iš to staiga imtųsi finansuoti kaimynai, girdėti dar neteko. Deja, faktai liudija, kad tokios neįtikėti­nos praktikos atvejų jau pasitaiko daugiabučiuose namuose. Be to, norit tikėkit, norit - ne, tokiems „fokusams" daryti mūsų šalyje yra netgi sukurta teisės aktų bazė. Tačiau apie viską - iš eilės.

Šokiruojančios sąskaitos
Marijampolės centre esančio Va­sario 16-osios gatvės 4-ojo namo gy­ventojus rugsėjo viduryje pasiekė šį daugiabutį administruojančios UAB „Marijampolės butų ūkis" sąskaitos už rugpjūtį suteiktas paslaugas. Dauguma šio namo gyventojų iš­vydę sąskaitose įrašytus triženklius skaičius nenorėjo patikėti tuo, ką matantys. Vietoj daugeliui įprastų kelių dešimčių litų šįkart sąskaitose puikavosi vidutiniškai dviem šimtais litų didesnės sumos. Puolę aiškin­tis, kur „pakastas šuo", gyventojai netrukus išsišifravo ar vienas per kitą sužinojo, kad į šias sąskaitas buvo įkalkuliuoti šių metų vasarą keliuose jų daugiabučio balkonuose vykę remonto darbai. „Už balko­nų remontą namui priskaičiuota 5574,66 Lt", - skelbė mažytės, sąs­kaitos apačioje parašytos, raidelės bei skaičiai. Tiems šio daugiabučio gyventojams, kurių butų balkonuose šią vasarą darbavosi statybininkai, galima sakyti, tie skaičiai buvo tarsi priminimas, kad namą administruo­janti UAB „Marijampolės butų ūkis" nėra Kalėdų senelis.
Tokių, statybininkų dėmesio sulaukusių butų, tiksliau balkonų, gyventojų teigimu, būta šešių, o „Marijampolės butų ūkio" - dešim­ties. O visi kiti šiame 24 butų name gyvenantys ir besidarbuojančius statybininkus tik iš tolo stebėję marijampoliečiai neįstengė nuslėpti nuostabos ir pasipiktinimo. Tačiau labiausiai šis „siurprizas" pritrenkė pirmame aukšte gyvenančius žmo­nes, kurių butuose balkonų niekada nebuvo ir niekas niekada jų nere­montavo. Deja, išrašytos sąskaitos liudijo, kad mokestis už balkonų remontą jiems buvo priskaičiuotas kaip ir visiems kitiems - vidutiniš­kai po du šimtus litų.

Darbų pradžia - reakcija į gyventojo prašymą
Kodėl daugiabutį administruo­jantis „Marijampolės butų ūkis" balkonų remonto sąnaudas padalino visiems, netgi balkonų neturintiems butų savininkams, namo gyventojai nutarė pasiaiškinti susirinkime. Į jį atvyko ir „Marijampolės butų ūkio" atstovai, o rugpjūčio viduryje bendrovei vadovauti pradėjusiam naujajam direktoriui Rimantui Krikštolaičiui šis neoficialus ma­rijampoliečių susirinkimas tapo pirmuoju klientų pasipiktinimo „krikštu". Vienas per kitą gyven­tojai klausė, kodėl bendrovė ėmėsi balkonų remonto darbų, žinodama, kad šio namo eksploatacinių išlaidų sąskaitoje nebuvo tokiems darbams reikalingos pinigų sumos. Žmonės taip pat piktinosi atliktų darbų kainomis ir kokybe, o pirmajame aukšte butus be balkonų turintys gy­ventojai reikalavo paaiškinti, kodėl mokestis už balkonų remontą buvo priskaičiuotas ir jiems. Štai tuomet ir paaiškėjo, kad remontuoti pirmąjį šio daugiabučio balkoną „Marijam­polės butų ūkis" pradėjo gavęs labai dalykišką ir argumentuotą vieno šio namo gyventojo prašymą dėl to, kad balkonas, kuriuo naudojasi jo šeimos nariai, buvo susidėvėjęs, ne­saugus naudotis, iš esmės neatitiko tokio objekto priežiūros ir naudoji­mo privalomųjų reikalavimų.
Išvydę kaimyno balkone besi­darbuojančius statybininkus netru­kus vienas paskui kitą prašymus dėl balkonų remonto pateikė dar devyni šio namo gyventojai. Tiesą sakant, sutvirtinti lygiai prieš pusšimtį metų statyto namo balkonų konstrukcijas, atnaujinti aptrupėjusį tinką iš tiesų jau reikėjo pačių gyventojų bei pra­eivių saugumo sumetimais. Be to, tokius pačius darbus būtų pravartu at­likti ir likusiuose šio namo balkonuo­se. Deja, kilęs skandalas atskleidė, kad balkonus butuose turintys ir jais besinaudojantys žmonės iš savo ki­šenės už jų remontą mokėti nelinkę. Dar „linksmiau", kad vadovaujantis šiuo metu galiojančiais įstatymais daugiabučių balkonų remonto finan­savimas yra privalus visiems namo gyventojams, netgi savo butuose neturintiems balkonų.

Bendroji nuosavybė - bendri ir mokesčiai
UAB „Marijampolės butų ūkis" direktoriaus R.Krikštolaičio teigi­mu, šiuo metu Lietuvoje galiojantys teisės aktai daugiabučių balkonus įvardina kaip bendrojo naudojimo objektus ir bendrąją dalinę daugia­bučio namo savininkų nuosavybę. Bendrąja daline daugiabučio namo savininkų nuosavybe (bendrojo nau­dojimo objektais) taip pat laikomos pagrindinės daugiabučio namo lai­kančiosios (pamatai, sienos, perden­gimai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys), bendroji inžinerinė įranga (daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikaci­jų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir t. t.). Todėl ir balkonų konstrukcijų remontą įstatymas traktuoja kaip bendrą viso daugiabučio gyventojų interesą, už kurį visi solidariai, atsižvelgiant į buto plotą, ir privalo mokėti. Tai, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti, be to, kaupti lėšas namui atnaujinti ir proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, reglamentuoja Civilinis kodeksas.
Vasario 16-osios gatvės 4-ajame name, pirmajame aukšte, gyvenan­čios moterys, susirinkimo metu tokią informaciją sutiko pagrįstai kandžiai klausdamos, kuriame bal­kone galėtų pasidžiauti skalbinius ar auginti gėles. Kitas reikalas - ar tokį jų klausimą išgirs tie, nuo kurių priklauso galimos išties absurdiškos teisės normos pataisos, t. y. įstaty­mų pataisas rengiantys ministerijų darbuotojai ir įstatymus priimantys Seimo nariai. Tačiau kai ką namo gyventojai turi teisę nuspręsti ir patys - oficialiame daugiabučio bendraturčių susirinkime balsų dau­guma balkonų neturinčius pirmojo aukšto gyventojus jie gali atleisti nuo mokesčio už balkonų remontą.

Sąskaitos peržiūrėtos
„Marijampolės butų ūkis" kilus skandalui dėl didelių ir visiems dau­giabučio gyventojams padalintų bal­konų remonto kaštų juos skaičiavo dar kartą. Paskutiniais duomenimis, patikslinus namo gyventojų sukaup­tą eksploatacinių išlaidų sumą bei atliktų darbų kaštus mokestis už balkonų remontą buvo sumažintas daugiau nei perpus. Be to, gyven­tojai turės galimybę jį sumokėti dalimis, per tris mėnesius.
„Marijampolės butų ūkio" namų priežiūros vadybininkė Regina Čiupkevičienė šio daugiabučio gy­ventojams dar kartą priminė pasiū­lymą išsirinkti namo įgaliotinį, kuris namo administratoriui perduotų daugumos gyventojų pageidavimus bei prašymus. Kitas dalykas - kad ne tik šio, bet visų daugiabučių gy­ventojai turėtų suvokti, jog dovanų laikai jau praėjo ir bendru turtu teks pasirūpinti patiems.

Birutė Montvilaitienė "Suvalkietis"

 
Aktualiausios daugiabučių namų gyventojų problemos aptartos susitikime su vadovais PDF Spausdinti Email
Ketvirtadienis, 29 Rugsėjis 2011 08:11

Rugsėjo viduryje Marijampolės savivaldybės administracijos I a. salėje Savivaldybės mero Vidmanto Brazio ir administracijos direktoriaus Meto Ražinsko iniciatyva buvo suorganizuotas susitikimas su daugiabučių namų savininkų bendrijų atstovais. Į susitikimą buvo atvykę Marijampolės

Skaityti daugiau...
 
Gyventojų prašymu organizuojamas susitikimas dėl „Rail Baltica“ geležinkelio vėžės Marijampolėje PDF Spausdinti Email
Trečiadienis, 28 Rugsėjis 2011 08:41

Praėjusią savaitę į Marijampolės savivaldybės merą Vidmantą Brazį kreipėsi grupė miesto gyventojų, kurie išreiškė susirūpinimą europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ projekto eiga Marijampolėje ir paprašė inicijuoti gyventojų susitikimą su atsakingais už projekto įgyvendinimą valstybės pareigūnais.

Skaityti daugiau...
 
Informacija valstybinės žemės Marijampolės savivaldybės teritorijoje nuomotojams (naudotojams)! PDF Spausdinti Email
Pirmadienis, 26 Rugsėjis 2011 09:37

Juridiniai asmenys, nuomojantys (naudojantys) valstybinę žemę, valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimą (deklaracijas) iki 2011 m. spalio 1 dienos pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Mokesčių administravimo skyriui (317 kab.).

Skaityti daugiau...
 
Kazlų Rūda – tarp lyderių pritraukiant investicijas PDF Spausdinti Email
Ketvirtadienis, 22 Rugsėjis 2011 08:58

Šie metai jau penkti, kai savaitraštis „Veidas“ pristato gyvenimo kokybės tyrimą šalies miestuose bei rajonuose. Sudarant savivaldybių reitingą atsižvelgiama į daugybę kriterijų. Nedaug gyventojų turinti Kazlų Rūda negali tikėtis aukštos vietos bendrojoje lentelėje (44 vieta), tačiau išsiveržia

Skaityti daugiau...
 
Tautodailininkai kviečia į parodą PDF Spausdinti Email
Trečiadienis, 21 Rugsėjis 2011 08:37
Šeštadienį Marijampolės kultūros centro antrojo aukšto fojė ati­daryta VII Marijampolės savivaldybės tautodailės paroda-konkursas, skirtas respublikinei „Aukso vainiko" nominacijai laimėti.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Kitas > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Taip pat skaitykite
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/3
Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos įgyvendinimas įgauna pagreitį: paskelbtas III kvietimas teikti projektinius pasiūlymus (0)

Dar 2019 metais asociacijos „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ įgyvendindamas projektas „Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ įgavo pagreitį.

daugiau..
 

REKOMENDUOJAME PROFESIONALUS

Reklaminis skydelis

Rekomenduojame

Reklaminis skydelis

Marijampolės Miesto Meniu

Reklaminis skydelis

Kinas Marijampolėje

 

SPINDULIO KINO TEATRE VASARIO 22–28 DIENOMIS

Didžiojoje salėje:

Parkas GYVAI

 

PARKAS GYVAI 2016

Parkas gyvai sugrįžta į Marijampolę!

Orai

Orai, orų prognozė Marijampolėje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Kaune - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Vilniuje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Šiauliuose - Orai24.lt

 Orai, orų prognozė Klaipėdoje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Palangoje - Orai24.lt

Reklama

 

 

 

 

 


JŪSŲ LAIŠKAI

Parašykite mums

Foto galerija


Teisinė pagalba