• default color
  • green color
  • red color

Marijampolieciai

Monday
Mar 30th
Reklaminis skydelis
Pradžia Naujienos Aktualijos Dėl nekokybiškų prekių ir paslaugų besiskundžiantys žmonės - dažniausiai teisūs
Dėl nekokybiškų prekių ir paslaugų besiskundžiantys žmonės - dažniausiai teisūs PDF Spausdinti Email
Pirmadienis, 07 Lapkritis 2011 09:56

Misija - ginti vartotojų interesus. Marijampolės apskrityje ne maisto produktų rinką prižiūri ir rūpinasi, kad mūsų krašto gyven­tojams nebūtų tiekiami pavojingi bei netinkamos kokybės ne maisto produktai, Marijampolėje įsikūru­sio Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos

(VNMPI) prie Ūkio ministerijos Kauno skyriaus Mari­jampolės poskyrio darbuotojai. Jie taip pat gina vartotojų teises, tiria jų skundus dėl netinkamos prekių kokybės, kontroliuoja, ar į rinką tiekiamos ne maisto prekės, taip pat teikiamos paslaugos atitinka teisės aktuose nustatytus privalomuosius ženklinimo bei saugos reikalavimus, stabdo pavojingų gaminių tiekimą į rinką, kontroliuoja, kad tokie gaminiai būtų išimti iš prekybos bei sunaikinti. Tokiais atvejais, kai pavojingų ne maisto produktų į rinką vis dėlto patenka, VNMPI apie tai informuoja ir vartotojus, ir suintere­suotas institucijas. Be to, siekdama, kad pažeistas vartotojų teises apgin­tų teisėsaugos institucijos, VNMPI joms teikia produktų saugos atitik­ties įvertinimo dokumentus.

Daugiausia skundų - dėl mobiliųjų telefonų ir elektrotechnikos
VNMPI Marijampolės poskyrio vedėjos Rūtos Bagušinskienės tei­gimu, apskrities gyventojai į įstaigą dažniausiai kreipiasi dėl mobiliųjų telefonų ir elektrotechnikos prekių kokybės. Iš pateiktų skundų matyti, kad tarp elektrotechnikos prekių daugiausia problemų vartotojams iškyla dėl įsigytų nekokybiškų te­levizorių ir šaldytuvų. Būta atvejų, kai nerasdami bendros kalbos su prekybininkais ar paslaugas tei­kiančių įmonių atstovais vartotojai šioje įstaigoje pagalbos ieškojo dėl įsigytų baldų, avalynės, cheminio valymo bei autoserviso paslaugų. Apskritai jau kuris laikas įvairių skundų VNMPI gauna mažiau. Pa­vyzdžiui, pernai per dešimt mėnesių poskyrio darbuotojai gavo ir ištyrė 33 skundus. Iš jų pasitvirtino 23, t. y. apie 70 proc. skundų. Nuo šių metų pradžios iki lapkričio 1-osios buvo gauti 24 skundai. Iš jų 20 jau ištirta, o 12 atvejų pripažinta, kad vartotojų pretenzijos buvo pagrįstos.
VNMPI Marijampolės poskyrio darbuotojų nuomone, skundų dėl netinkamos prekių bei paslaugų kokybės mažėja todėl, kad jau gana daug prekybininkų patys kur kas lanksčiau reaguoja į pirkėjų preten­zijas. Be to, manoma, kad dėl užsi­tęsusios finansų krizės sumažėjo ir vartojimas. Įvairių ne maisto prekių gyventojai tiesiog mažiau pirko.

Internetu įsigytas prekes galima grąžinti
Šiais metais VNMPI Marijam­polės poskyriui jau teko tirti pirmąjį skundą dėl internetu įsigytų netin­kamos kokybės prekių. Nerasdamas bendros kalbos su Lietuvoje veikian­čia interneto prekybos įmone „5forsport.net" vienas marijampolietis kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, o pastaroji VNM- PI paprašė įvertinti vyriškio įsigytų sportinių batų „Lebron" kokybę.
Interneto parduotuvėje marijam­polietis už 710 litų nusipirko dvi poras gerai žinomo prekės ženklo sportinių batų. Tačiau gavęs užsa­kytas prekes vyriškis pamatė, kad abi Kinijoje pagamintų batų poros yra su akivaizdžiais mechaniniais gamintojo defektais. Plika akimi buvo matyti, kad batų detalės yra asimetriškos. Be to, pirkėjas pa­stebėjo, kad nesusiūtos kai kurios siūlės, nepriklijuoti padų galai. Tačiau „5forsport.net", gavusi ma­rijampoliečio parašytą skundą, atsakė, kad pirkėjas pavėlavo į juos kreiptis, nes prašymą pateikė v ėliau nei po 14 dienų. „Iš tiesų šalyje galiojantys teisės aktai numato, kad internetu prekę įsigijęs pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties ir jam atsiųstą prekę gali grąžinti, - sakė R.Bagušinskienė. - Norėdamas grąžinti tiesiog jam nepatikusią, tačiau nenaudotą prekę pirkėjas per septynias darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos privalo pardavėją apie tai informuoti raštu. Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės numato, kad pardavėjas, gavęs pranešimą apie sutarties atsisakymą, privalo per penkiolika dienų atsiimti daiktą ir pirkėjui grąžinti už jį sumokėtus pinigus. Tačiau jau minėtu atveju dėl internetu įsigytų akivaizdžiai nekokybiškų sportinių batų ši nuostata negalioja. Civilinis kodeksas numa­to, kad pretenzijas dėl nekokybiškos prekės vartotojai turi teisę reikšti netgi dvejus metus. Mes įvertinome, kad marijampoliečio įsigyti sporti­niai batai yra nekokybiška prekė. Tad „5forsport.net" nori nenori teks vykdyti pirkėjo reikalavimus ir grąžinti sumokėtus pinigus."


Galimybė padėti - ne visuomet
VNMPI Marijampolės poskyrio darbuotojai vyriausiasis valstybinis inspektorius Valdas Kralikauskas ir valstybinė inspektorė Jū ratė Uleckienė „Suvalkiečiui" pasako­jo, kad jiems jau teko konsultuoti kelis mūsų krašto gyventojus, kurie nekokybiškų pramoninių prekių įsigijo Lenkijoje. Šie žmonės buvo nukreipti į Vilniuje įsikūrusį Euro­pos vartotojų centrą, kuris kaip tik ir sprendžia mūsų šalies piliečių problemas, kilusias dėl Europos Sąjungos kitose valstybėse narėse, taip pat Norvegijoje ar Islandijoje įsigytų nekokybiškų prekių ar su­teiktų nekokybiškų paslaugų.
Šį rudenį Marijampolės posky­riui taip pat teko tirti netipišką skun­dą dėl vieno Marijampolės autoser­viso paslaugų. Į VNMPI inspekciją kreipęsis automobilio „Daewoo musso" savininkas nurodė, kad stab­džių sistemos gedimą remontavę autoserviso darbuotojai bandomojo važiavimo metu sugadino automobilio variklį. Šiuo atveju inspekcija pripažino, kad nustatyti, ar skundas buvo pagrįstas, nepavyko. Mat visi dokumentai liudija, kad į autoservi­są automobilio savininkas kreipėsi dėl stabdžių sistemos remonto, ir dėl šių darbų jis pretenzijų neturi. Be to, atsiimdamas automobilį žmogus pasirašė, kad pasiima sutvarkytą automobilį. Todėl VNMPI tyrimas buvo nerezultatyvus.
VNMPI primena, kad pastebėj ę, jog įsigijote nekokybišką prekę, pirmiausia privalote raštu kreiptis į pardavėją ir nurodyti savo pagei­davimus. Prekybininkai atsakyti pri­valo per 10 dienų. Jeigu atsakymo nesulaukiate arjis netenkina, tuomet jau kreipkitės į VNMPI.
Vartotojai taip pat turėtų žinoti, kad įsigytas nekokybiškas prekes jie prekybininkams turi teisę grąžinti per nurodytą prekės garantijos ter­miną. Tokiais atvejais, kai prekybi­ninkai suteikia trumpesnį nei dvejų metų garantijos terminą, pretenzijas jiems turime teisę reikšti dvejus me­tus. O kokybiškoms, tačiau mums nepatikusioms prekėms (avalynei, viršutiniams rūbams, galanterijos gaminiams ir panašiai) grąžinti įstatymas mums suteikia 14 dienų terminą. Tiesa, tokiais atvejais grą­žinamos prekės turi būti nepradėtos naudoti ar dėvėti, nesugadintos, ant jų privalo būti ženklinimo etiketės.

Birutė Montvilienė/ „Suvalkietis“

 
Taip pat skaitykite
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/3
Muzikinis birželis Marijampolėje: skambės „Šv. Jurgio meno sezono“ koncertai (0)

Jau šeštus metus birželis muzikos gurmanams bus ypatingas mėnuo Marijampolėje, nes čia vėl vyks unikalus festivalis „Šv. Jurgio meno sezonas“.

daugiau..
 

REKOMENDUOJAME PROFESIONALUS

Reklaminis skydelis

Rekomenduojame

Reklaminis skydelis

Marijampolės Miesto Meniu

Reklaminis skydelis

Kinas Marijampolėje

 

SPINDULIO KINO TEATRE VASARIO 22–28 DIENOMIS

Didžiojoje salėje:

Parkas GYVAI

 

PARKAS GYVAI 2016

Parkas gyvai sugrįžta į Marijampolę!

Orai

Orai, orų prognozė Marijampolėje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Kaune - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Vilniuje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Šiauliuose - Orai24.lt

 Orai, orų prognozė Klaipėdoje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Palangoje - Orai24.lt

Reklama

 

 

 

 

 


JŪSŲ LAIŠKAI

Parašykite mums

Foto galerija


Teisinė pagalba