Aktualiausios daugiabučių namų gyventojų problemos aptartos susitikime su vadovais Spausdinti
Ketvirtadienis, 29 Rugsėjis 2011 08:11

Rugsėjo viduryje Marijampolės savivaldybės administracijos I a. salėje Savivaldybės mero Vidmanto Brazio ir administracijos direktoriaus Meto Ražinsko iniciatyva buvo suorganizuotas susitikimas su daugiabučių namų savininkų bendrijų atstovais. Į susitikimą buvo atvykę Marijampolės

apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Antanas Mieliauskas, UAB „Marijampolės butų ūkis“ direktorius Rimantas Krikštolaitis, UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ darbuotojai, Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento direktorė Gražina Rainienė, kiti administracijos darbuotojai. Susitikime aptarti daugiabučių namų savininkų bendrijų iškelti klausimai.

Žmones domino vaikų žaidimo aikštelių įrengimas kiemuose, rinkliavos už šunis, žemės mokesčio mokėjimas. Savivaldybės meras susirinkusiems paaiškino, kad vaikų žaidimo aikšteles, gyventojų daugumai sutarus, galima rengti ir be detaliojo plano, bet dėl aikštelės suprojektavimo reikėtų kreiptis į Savivaldybės administraciją. Bendrijų atstovai tikino, kad gyventojai butuose laiko nemažai neregistruotų šunų ir apie augintinius vengia nepranešti bendrijai. Apskritai, bendrijų pirmininkai nežino ir neturi galimybės sukontroliuoti bendrijos narių kaitos. Daugelis yra išvykę į užsienį ir butus nuomoja, o nuomininkai nesilaiko vidaus tvarkos, kelia triukšmą, automobilius stato netinkamose vietose. Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Birutė Domarkienė paaiškino, kad Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas numato, jog įsigijęs patalpas asmuo per 10 darbo dienų apie tai raštu turi pranešti bendrijos valdybai (pirmininkui).

Aktualiausia bendrijų nariams vis dėl to buvo šilumos kaina. Jie teiravosi, ar šilumos kainos derinamos su savivaldybe. Meras paaiškino, kad derina tik tos savivaldybės, kurios turi savo šilumos ūkį. Kitoms šilumos kainą nustato LR Konkurencijos taryba. Plačiau apie kainų nustatymą papasakojo UAB „Litesko“ filialo darbuotoja Daiva Juodžiukynienė. DNSB „Gryčia“ pirmininkas Kostantinas Noreika tikslinosi, kas nustato šilumos punktų priežiūros kainą. Savivaldybės vyr. energetikas Gintautas Bulkevičius patvirtino, kad šilumos punktų priežiūros kainą nustato pačios savivaldybės. Gyventojaipiktinosi, kodėl centralizuotos šilumos tiekėjai naudoja namų šilumos mazgus ir nemoka nuomos, taip pat naudojasi elektros skaitikliais. Savivaldybės energetikas paaiškino, kad savo elektros skaitiklius tiekėjas įsipareigojęs pastatyti per 5 metus. Administracijos direktorius M. Ražinskas paprašė, kad šilumos tiekėjas pateiktų konkretų skaitiklių dėjimo grafiką. Susitikime gvildentos galimybės sumažinti šildymo sąnaudas. Neapsieita be kalbų apie renovacijos programą. Bendrijų atstovams priminta, kad Vyriausybė pritarusi Aplinkos ministerijos parengtam siūlymui kompensuoti, esant finansinėms galimybėms, papildomai 15 proc. investicijų, skirtų energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu šilumos energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 15 proc. Taip pat buvo pakomentuota ir Savivaldybės parama renovacijos projektams.

Susitikime buvo aptartos ir kitos gyventojams iškilusios problemos – gatvių kokybė, mokestis už atliekų surinkimą ir kitos. Administracijos direktorius apgailestavo, kad bendrijos nepasinaudojo proga Savivaldybės administracijos siūlymu apteikti rūpimus klausimus iš anksto.  

Sutarta kitą panašų susitikimą su bendrijų atstovais sušaukti š. m. lapkričio 9 d. 17 val. Savivaldybės administracija pasirūpins, kad prie daugiabučių namų artėjant žiemai būtų atvežta smėlio – to pageidavo daugiabučių atstovai.


Aurelija Baniulaitienė
Viešųjų ryšių tarnybos vedėja

www.marijampolieciai.lt