Tautodailininkai kviečia į parodą Spausdinti
Trečiadienis, 21 Rugsėjis 2011 08:37
Šeštadienį Marijampolės kultūros centro antrojo aukšto fojė ati­daryta VII Marijampolės savivaldybės tautodailės paroda-konkursas, skirtas respublikinei „Aukso vainiko" nominacijai laimėti.

„Į šią parodą kviesti žmonės iš visos savivaldybės, tad dalyvauja tie, kurie jaučia kūrybos alkį, besi­stengiantys išlaikyti tautos tradicijas ir norintys savo darbus parodyti plačiajai visuomenei", - atidarydama parodą-konkursą ir supažindinda­ma su dalyvaujančiais autoriais kalbėjo Marijampolės kultūros centro etnokultūros specialistė Ona Surdokienė.

Iš 18 parodoje dalyvaujančių autorių 12 - liaudies menininkų klubo „Mūza" nariai. Šiuolaikiniu liaudies menu užsiimančios klubo moterys, kurios gilinasi į tautodai­lės šaknis, savo darbais įrodančios, koks brangus tautos palikimas, šį kartą žavi savo išmone. Nuostabias voratinklines sukneles eksponuoja Gitana Kazakevičienė, žvilgsnį trau­kia Viktorijos Nevulienės rankinių ir kostiumų kolekcijos „Gintaro preliudija", „Emigrantas", Aistės Rutkauskienės ir Vitalijos Svirkauskienės velti bateliai, skrybėlės bei keramikos ir stiklo darbai, Birutės Noreikevičienės - riešinės ir įsiuvos į pagalves.
Elena Bendorinienė savo popu­liariais ir praktiškais darbais - ko­jinėmis, pirštinėmis - tarsi kviečia kuo daugiau moterų užsikrėsti noru kurti. Birutė Juškevičienė konkursui pristatė savo gražiąsias verbas, Da­nutė Saukaitienė - darbus iš šiaudų. Eksponuojami Zitos Antanavičienės, Odetos Luišytės, Astos Strašauskienės karpiniai ir keramika, Kristinos Venslauskienės tapybos ir stiklo darbai.

„Sunkiausia - tokiose parodose dalyvaujantiems pirmą kartą, - pa­stebėjo kultūros centro etnologe O.Surdokienė. - Pateikdami savo darbus autoriai siekia susipažinti su kitų menininkų kūriniais, nori „pa­sitikrinti", ko tokiuose konkursuose tikimasi." Pirmą kartą tautodailės parodoje-konkurse „Aukso vainikas" dalyvauja Jonas Augustaitis. Dažnai savo rankų suvenyrais pradžiuginan­tis savo draugus, artimuosius auto­rius parodoje eksponuoja kuklius darbelius skambiais pavadinimais „Gyvenimo žvakė", „Fantazija", „Paminklas raštijai" ir kt. Pirmą kartą parodoje dalyvauja ir Vida Rugienienė. Jos darbai - staltiesės, lėlės - pasižymi išbaigtumu, este­tika, šiuolaikinėmis tendencijomis, stebina atida liaudiškam tautiniam kostiumui.

Daugiausia konkursui pateikta tapybos darbų. Gražaus amžiaus sulaukęs tapytojas Antanas Starkauskas, visada gyvenantis Marijampolės kūrybiniu gyvenimu, šį kartą pristato penkis paveikslus. Tautosakos prin­cipus puikiai atspindi Vilmos Janu­laitienės kūryba. Su nauja kolekcija dalyvauja ir Respublikinės premijos laureatas Eduardas Končius.
Nors medžio drožėjai šiemet pasikuklino, tačiau parodoje prista­tyta nauja Antano Šergalio medžio drožinių kolekcija nepaliks abejingų. Taip ir norisi prisiliesti prie ryškių, šiltų darbų „Lozoriaus prikėlimas", „Nuotakos išpirkimas", „Pabėgėliai" ir kt. Dar autorius eksponuoja ir peizažus.

„Liūdna, kad mūsų krašte nyksta kalvystė, audimas, - sakė O.Surdokienė. - Šių darbų nėra ir parodoje. Tikimės, kad ekspozicija dar pasipildys, ir atrankinėje paro­doje, kurioje, beje, dalyvaus ir Punsko tautodailininkai, eksponatų bus gerokai daugiau."

Parodoje dalyvaujančius kūrėjus sveikinusi Marijampolės savivaldy­bės Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Zakaravičienė gyrė autorius už jų kūrybiškumą, pasidžiaugė, kad Lietuvoje mūsų darbai išsiskiria ori­ginalumu, ir palinkėjo, jog kūrybos užkratas vis plačiau keliautų.

Parodą apžiūrėti galima iki spalio 1 d. Atrinkti autorių kūriniai bus pri­statyti į Sūduvos regiono tautodailės parodą, kuri lapkričio 3 d. vyks čia pat, Marijampolės kultūros centre.
Marija Burbienė
"Suvalkietis"