Marijampolės tarybos posėdis: nuo laisvosios ekonominės zonos steigimo iki jaunimo klausimų Spausdinti
Ketvirtadienis, 11 Rugpjūtis 2011 08:18

Marijampolės savivaldybės tarybos 7-ojo šaukimo 6-ojo posėdžio darbotvarkės projektas

Posėdis vyks 2011-08-22
Posėdžio pradžia 13 00 val.

 

Marijampolės miesto gyventojai ne tik per organizacijas ar kitas dalyvavimo visuomenės gyvenime formas, gali sužinoti apie priimamus sprendimus, bet ir sužinoti, kokie aktualūs klausimai visai miesto bendruomenei. Iniciatyvos dėl kurių bus priimami sprendimai:  

Dėl žemės sklypų Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Netičkampio kaime suformavimo detaliojo plano patvirtinimo. Arūnas Lukoševičius
Dėl dviejų žemės sklypų Marijampolėje, Algirdo g. 7 suformavimo detaliojo plano patvirtinimo. Arūnas Lukoševičius
Dėl dviejų žemės sklypų Marijampolėje, B.Sruogos g. 5 suformavimo detaliojo plano patvirtinimo. Arūnas Lukoševičius
Dėl žemės sklypų Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Mokolų kaime suformavimo detaliojo plano patvirtinimo. Arūnas Lukoševičius
Dėl Marijampolės miesto Dariaus ir Girėno skvero žemės sklypo suformavimo detaliojo plano patvirtinimo. Arūnas Lukoševičius
Dėl viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui plėtoti žemės sklypo Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Liudvinavo mstl. suformavimo detaliojo plano patvirtinimo. Arūnas Lukoševičius
Dėl viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui plėtoti žemės sklypo Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Liudvinavo mstl. suformavimo detaliojo plano patvirtinimo. Arūnas Lukoševičius
Dėl viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui plėtoti žemės sklypo Marijampolės sav. Marijampolės sen. Meškučių k. suformavimo detaliojo plano patvirtinimo. Arūnas Lukoševičius
Dėl viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui plėtoti žemės sklypo Marijampolės sav. Igliaukos sen. Šventragio k. suformavimo detaliojo plano patvirtinimo. Arūnas Lukoševičius
Dėl viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui plėtoti žemės sklypo Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Liudvinavo k. prie Stebuliškių tvenkinio suformavimo detaliojo plano patvirtinimo. Arūnas Lukoševičius
Dėl viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui plėtoti žemės sklypo Marijampolės sav. Sasnavos sen. Bebruliškės k. suformavimo detaliojo plano patvirtinimo. Arūnas Lukoševičius
Dėl žemės sklypo Marijampolės sav. Sasnavos mstl. suformavimo detaliojo plano patvirtinimo. Arūnas Lukoševičius
Dėl žemės sklypų Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Pietarių kaime suformavimo detaliojo plano patvirtinimo. Arūnas Lukoševičius
Dėl Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudėties papildymo. Arūnas Lukoševičius
Dėl Marijampolės savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo. Gražina Rainienė
Dėl Marijampolės savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2011 metų sąmatos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 1-1550, patikslinimo. Gražina Rainienė
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Marijampolėje, Vytauto g. 17, panaudos asociacijai Marijampolės jaunimo organizacijų tarybai „Apskritas stalas“. Gražina Rainienė
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Marijampolėje, Vytauto g. 17, panaudos Marijampolės profesinių sąjungų bendrijai. Gražina Rainienė
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Marijampolėje, Bažnyčios g.19, panaudos viešajai įstaigai Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centrui. Gražina Rainienė
Dėl ilgalaikio materialiojo turto, esančio Marijampolėje, R.Juknevičiaus g.32, nurašymo. Gražina Rainienė
Dėl bendrabučio suteikimo. Gražina Rainienė
Dėl buto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo su Janina Borutaite. Gražina Rainienė
Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo. Gražina Rainienė
Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Naftos produktais užterštos teritorijos, esančios Gamyklų g. 8, Marijampolėje, išvalymas“. Darius Cinaitis
Dėl pritarimo Marijampolės laisvosios ekonominės zonos steigimui ir žemės sklypų išnuomojimo Marijampolės laisvajai ekonominei zonai steigti. Darius Cinaitis
Dėl Marijampolės regioninio centro kompleksinės plėtros 2008-2013 metų investicinės programos valdymo grupės sudarymo. Darius Cinaitis
Dėl papildomų darbų vykdymo, įgyvendinant projektą „Kompleksinis  miesto centrinės dalies (Bažnyčios g., J. Bendoriaus g., Laisvės g., V. Kudirkos g. ir Gedimino g. atkarpomis apribotos zonos) viešųjų erdvių sutvarkymas“. Darius Cinaitis
Dėl priemonės Nr.VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Marijampolėje“. Vidas Pielikis
Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų keitimo. Gedeminas Kuncaitis
Dėl gatvių pavadinimų suteikimo. Gedeminas Kuncaitis
Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų keitimo. Gedeminas Kuncaitis
Dėl draudimo rūkyti. Daiva Pankauskienė
Dėl pritarimo VšĮ Marijampolės ligoninės prašymui apmokėti gydytojo rezidento studijų kainą. Daiva Pankauskienė
Dėl Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro nuostatų patvirtinimo. Vygantas Dilys
Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo. Violeta Švetkauskienė
Dėl Marijampolės savivaldybės mero komandiruotės į Soligorską Baltarusijos Respublikoje ir Marijampolės savivaldybės mero pavadavimo.

Vidmantas Brazys
Savivaldybės mero pavaduotojas,  atliekantis savivaldybės mero pareigas Algis Žvaliauskas

www.marijampolieciai.lt