Leidžiama papildomai įsigyti iki 15 procentų žymėtų degalų Spausdinti
Ketvirtadienis, 28 Liepa 2011 09:47

Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI) primena, kad pakeitus Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisykles žemės ūkio veiklos subjektams (išskyrus subjektus, kurie verčiasi tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkyste) leidžiama papildomai įsigyti iki 15 procentų

einamaisiais ūkiniais metais priklausančių atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, atitinkamai mažinant ateinančiais ūkiniais metais įsigyjamų minėtų degalų, kiekį.
Marijampolės AVMI pažymi, kad žemės ūkio veiklos subjektams, norintiems papildomai įsigyti iki 15 procentų einamaisiais ūkiniais metais priklausančių degalų, nereikia kreiptis į AVMI keisti „Leidimo įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio reikmėms“ (toliau – Leidimas) ar panašiai, t.y. patys degalų pardavėjai, parduodami degalus, turėtų apskaičiuoti, kad parduodamas papildomas degalų kiekis neviršytų 15 procentų. Tačiau svarbu atminti, kad degalų įsigijimo momentu Leidimas būtų galiojantis ir nepamiršti, kad Leidimo įsigyti degalus galiojimas pasibaigia pasibaigus ūkiniams metams (birželio 30 d.) ir/ar įsigijus visą leidime nurodytą leidžiamą įsigyti žymėtų degalų kiekį. Nauji leidimai išduodami nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. – vieneriems ūkiniams metams.
Pasibaigus ūkiniams metams, Leidimas ir visos turimos degalų įsigijimo apskaitos lentelės privalo būti grąžintos juos išdavusiai AVMI ne vėliau kaip iki naujų ūkinių metų rugsėjo 1 dienos.
Jeigu pasibaigus žemės ūkio naudmenų deklaravimo atitikties kontrolės terminui paaiškėja, kad žemės ūkio veiklos subjektas jau įsigijo degalų daugiau, negu jam priklauso, šis subjektas, per penkias dienas nuo ūkio naudmenų deklaravimo atitikties kontrolės termino pabaigos privalo sumokėti akcizų mokestį už tą įsigytą degalų kiekį, kurio įsigyti neturėjo teisės.
Marijampolės AVMI atkreipia dėmesį, kad degalai, skirti naudoti žemės ūkyje, gali būti naudojami tik pagal paskirtį, t.y. žemės ūkio technikoje (įskaitant traktorius), žvejybos laivų varikliuose, taip pat žemės ūkio veiklos subjektams nuosavybės teise priklausančiose arba pagal raštu sudarytas nuomos, panaudos ar kitas sutartis žemės ūkio veiklos subjektų naudojamose transporto priemonėse, kurios naudojamos žemės ūkio veikloje.
Visą reikiamą informaciją apie žymėtų degalų įsigijimą gyventojai gali gauti paskambinę trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 arba apsilankę VMI svetainėje www.vmi.lt
 


Marijampolės AVMI informacija

www.marijampolieciai.lt