• default color
  • green color
  • red color

Marijampolieciai

Sunday
Apr 05th
Reklaminis skydelis
Pradžia Naujienos Kviečiame Marijampolės miesto bendruomenę į konsultacijas
Kviečiame Marijampolės miesto bendruomenę į konsultacijas
Pirmadienis, 19 Spalis 2015 12:29

Marijampolės miesto vietos veiklos grupė (VVG) rengia strategiją, kuri padės spręsti  vietos problemas, skatins verslumą ir užimtumą, mažins socialinę atskirtį.

 

Marijampolės bendruomenę kviečiame į konsultacijas, siekiant išsiaiškinti vietos bendruomenės, verslo, organizacijų, institucijų ir kitų vietos subjektų poreikius.

Įgyvendinant išreikštus poreikius, miestų vietos veiklos grupės atrinks finansavimui projektus, kurių veiklos bus nukreiptos į socialinės atskirties mažinimą, taip pat darbingų gyventojų socialinės integracijos didinimą ir jų padėties darbo rinkoje gerinimą, neaktyvių darbingų gyventojų užimtumo didinimą neformaliomis iniciatyvomis. Taip pat gyventojų verslumo didinimą t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingų gebėjimų stiprinimą, bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų vystymą ir palaikymą bei gyventojų savanoriškos veiklos skatinimą, mokymą.

Visos nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, verslo atstovai ir pavieniai marijampoliečiai kviečiami įsitraukti į konsultacijas: aptarti ko trūksta jų veiklos vystymui, kokios priemonės pagerintų esamą situaciją, kokias gerąsias patirtis būtų galima pritaikyti Marijampolėje ir t.t. Atsižvelgiant į išsakytus vietos bendruomenės poreikius bus parengta Marijampolės miesto vietos veiklos strategija.  Sulaukus teigiamo strategijos vertinimo,  visi minėti subjektai galės rengti ir įgyvendinti projektus panaudodami ES fondų investicijas, siekiant gerinti esamą aplinką. Šie projektai leis suderinti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios iniciatyvas, sudarys galimybes papildyti valdžios inicijuojamus projektus bendruomenei aktualiomis priemonėmis.

Konsultacijos bus vykdomos Marijampolės Centrinio pašto II aukšte (J. Basanavičiaus a. 9). Daugiau informacijos ir registracija į konsultacijas el.paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Konsultacijų grafiką ir jo atnaujinimus galėsite rasti svetainėse www.marijampolieciai.lt ir www.marijampole.lt

 

Veikla

Tikslinė grupė

Datos ir laikai

1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų (toliau – gyventojai) esamą socialinę atskirtį, taip padidinant darbingų gyventojų socialinę integraciją ir (ar) pagerinant jų padėtį darbo rinkoje:

1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., informavimo, tarpininkavimo, maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių) ir specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;

1.2. informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant;

Į KONSULTACIJAS KVIEČIAMOS ORGANIZACIJOS, INSTITUCIJOS, ASMENYS DIRBANTYS

SU ŠIOMIS TISKLINĖMIS GRUPĖMIS ARBA TURINTYS PASIŪLYMŲ KAIP PAGERINTI ŠIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ APLINKĄ, DARBO METODUS:

1. Socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai;

2.Darbingų gyventojų šeimos nariai, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

2015 m. spalio 21 d.

I konsultacija:

09.00 - 10.0009.00 - 10.00 val.

II konsultacija:

10.00 - 11.00 val.

III konsultacija:

11.00 – 12.00 val.

2015 m. spalio 23 d.

I konsultacija:

08.30 - 09.30 val.

II konsultacija:

09.30 - 10.30 val.

III konsultacija:

10.30 – 11.30 val.

2. Neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:

2.1. naujų profesinių įgūdžių įgijimas (neformalus profesinis mokymas,; savanoriška veikla (savanorystė), praktinių darbo įgūdžių įgyjimas, ugdymas darbo vietoje);

2.2. tarpininkavimas ar kita pagalba (pvz., profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos) įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant profesinį mokymą), savanorišką praktiką, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą.

Į KONSULTACIJAS KVIEČIAMOS ORGANIZACIJOS, INSTITUCIJOS, ASMENYS DIRBANTYS

SU ŠIOMIS TISKLINĖMIS GRUPĖMIS ARBA TURINTYS PASIŪLYMŲ KAIP PAGERINTI ŠIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ APLINKĄ, DARBO METODUS:

Darbingi neaktyvūs gyventojai**:

· Asmenys nuo 16 metų iki pensinio amžiaus, niekur nedirbantys, nestudijuojantys ir nesimokantys bei neregistruoti Darbo biržoje

· Jaunimas (16-29 m.), besimokantis mokyklose ir/arba studijuojantis, gali būti registruoti Darbo biržoje

· Tėvai, esantys atostogose vaikui prižiūrėti iki trejų metų, tačiau neregistruoti Darbo biržoje

Tikslinama.

3. Gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje (pvz., besikuriančio verslo (įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis) konsultavimas; pagalba randant tiekėjus, klientus; mentorystė ,,verslas verslui“, teikiant konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais)

Į KONSULTACIJAS KVIEČIAMOS ORGANIZACIJOS, INSTITUCIJOS, ASMENYS DIRBANTYS

SU ŠIOMIS TISKLINĖMIS GRUPĖMIS ARBA TURINTYS PASIŪLYMŲ KAIP PAGERINTI ŠIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ APLINKĄ, DARBO METODUS:

1.Darbingi neaktyvūs gyventojai;

2.Verslininkai (vykdantys veiklą ne daugiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos);

3. Ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos pradėjusių veiklą įmonių darbuotojai ir valdymo organų atstovai

Tikslinama.

4. Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 1 – 3 veiklų vykdymui ir rezultatų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas

Tikslinama.

Tikslinama.

5. Gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas (remiama tik kartu su 1 – 4 veiklomis).

Tikslinama.

Tikslinama.

* Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime (LR Socialinių paslaugų įstatymas, Žin., 2006, Nr. 17-589)
** Neaktyvus asmuo – nedirbantis ir neieškantis darbo asmuo, kurio negalima priskirti nei prie užimtų asmenų, nei prie bedarbių (šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas: http://zodynas.stat.gov.lt/index/detail.aspx?id=176). Jei asmuo įstatymų nustatyta tvarka yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje, tačiau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas, jis laikomas neaktyviu asmeniu. Neaktyviu asmeniu taip pat laikomas asmuo, esantis atostogose vaikui prižiūrėti (iki vaikui sukaks treji metai), jei jis nėra registruotas kaip bedarbis. Atostogos vaikui prižiūrėti apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

www.marijampolieciai.lt

 

REKOMENDUOJAME PROFESIONALUS

Reklaminis skydelis

Rekomenduojame

Reklaminis skydelis

Marijampolės Miesto Meniu

Reklaminis skydelis

Kinas Marijampolėje

 

SPINDULIO KINO TEATRE VASARIO 22–28 DIENOMIS

Didžiojoje salėje:

Parkas GYVAI

 

PARKAS GYVAI 2016

Parkas gyvai sugrįžta į Marijampolę!

Orai

Orai, orų prognozė Marijampolėje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Kaune - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Vilniuje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Šiauliuose - Orai24.lt

 Orai, orų prognozė Klaipėdoje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Palangoje - Orai24.lt

Reklama

 

 

 

 

 


JŪSŲ LAIŠKAI

Parašykite mums

Foto galerija


Teisinė pagalba