• default color
  • green color
  • red color

Marijampolieciai

Monday
Jun 01st
Reklaminis skydelis
Pradžia Naujienos Aktualijos Kviečiame išsakyti idėjas Marijampolės miestui
Kviečiame išsakyti idėjas Marijampolės miestui PDF Spausdinti Email
Antradienis, 05 Sausis 2016 00:00

Marijampolės miesto vietos veiklos grupė (VVG) rengia Marijampolės plėtros strategiją siekdama didinti socialinę įtrauktį

ir kovą su skurdu bei pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Marijampolės miesto VVG atstovai nuolat rengia susitikimus su vietos organizacijomis, siekdami išsiaiškinti vietos gyventojų poreikius ir lūkesčius, nustatyti aktualiausias miesto socialines, ekonomines, užimtumo ir kitas problemas. Šias problemas siekiama spręsti strategijos veiksmais bei didinti socialiai pažeidžiamų grupių asmenų įsitraukimą į vietos veiklas.

 

Miesto plėtros strategija rengiama orientuojantis į tris kryptis – socialinių paslaugų teikimą,darbingų neaktyvių gyventojų užimtumo didinimą ir verslumo skatinimą.

Pirmoji kryptis apima bendruomenės inicijuojamas veiklas, skirtas mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų esamą socialinę atskirtį. Pagal šią veiklą bus remiamas bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas per savanoriškas bendruomenines iniciatyvas bei informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.


Antroji veiklų kryptis apima bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje. Bus remiamas naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas (neformalus švietimas (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), savanoriška veikla (savanorystė), praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas(darbo vietoje) bei informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz.,profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos).


Trečioji kryptis skirta gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų VVG teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje (pvz., besikuriančio verslo (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) konsultavimas, pagalba randant tiekėjus, klientus,verslui (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) pradėti reikalingų priemonių suteikimas, mentorystė ,,verslas verslui“, teikiant konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais).


Visose kryptyse ypatingai skatinama savanorystė ir benradarbiavimas su aplinkinių teritorijų vietos veiklos grupėmis. Remiamas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų minėtų veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimo užtikrinimui, kūrimas ir palaikymas, gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, tiek, kiek tai reikalinga minėtoms veikloms vykdyti.
Vietos veiklos grupės pirmininkas ir valdyba į strategijos rengimą kviečia aktyviai įsitraukti visus miesto gyventojus, verslininkus, valdžios atstovus, išsakant savo idėjas, kurios atsispindės parengtame dokumente.


Kviečiame teikti konkrečius pasiūlymus, atitinkančius strategijoje numatomų veiklų kryptis, įtraukiančius miesto bendruomenę į savanorystę, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai iki 2016 m. sausio 15 d.

 
Taip pat skaitykite
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/3
Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos įgyvendinimas įgauna pagreitį: paskelbtas III kvietimas teikti projektinius pasiūlymus (0)

Dar 2019 metais asociacijos „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ įgyvendindamas projektas „Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ įgavo pagreitį.

daugiau..
 

REKOMENDUOJAME PROFESIONALUS

Reklaminis skydelis

Rekomenduojame

Reklaminis skydelis

Marijampolės Miesto Meniu

Reklaminis skydelis

Kinas Marijampolėje

 

SPINDULIO KINO TEATRE VASARIO 22–28 DIENOMIS

Didžiojoje salėje:

Parkas GYVAI

 

PARKAS GYVAI 2016

Parkas gyvai sugrįžta į Marijampolę!

Orai

Orai, orų prognozė Marijampolėje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Kaune - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Vilniuje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Šiauliuose - Orai24.lt

 Orai, orų prognozė Klaipėdoje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Palangoje - Orai24.lt

Reklama

 

 

 

 

 


JŪSŲ LAIŠKAI

Parašykite mums

Foto galerija


Teisinė pagalba